Vitajte!

Vitajte na portále d-star.sk, kde nájdete informácie o technických parametroch a možnostiach digitálnych hlasových protokolov, používaných v rádioamatérskej praxi predovšetkým na Slovensku. Stránky spravuje expertná skupina D-STAR SEVER, zameraná na digitálny hlas aplikovaný v rádioamatérskej prevádzke. Táto skupina má pod patronátom a v starostlivosti prevádzače s digitálnymi hlasovými technológiami, ktorými pokrýva signálom územie severného Slovenska. K dnešnému dňu je ich v činnosti päť – základné informácie o týchto prevádzačoch nájdete na stránkach tiež.

Všetky informácie tu zverejnené, ako aj prevádzače sú k dispozícii pre širokú komunitu rádioamatérov, t.j. osoby s preukázanou odbornou spôsobilosťou a oprávnením na používanie frekvencií vyhradených pre rádioamatérsku službu. Na rádioamatérske vysielanie je nevyhnutné povolenie vydané Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a pridelený volací znak. Akékoľvek použitie inými osobami, alebo služobné či komerčné je podľa platných predpisov striktne zakázané.

Informácie pre rádioamatérov. Obsah tejto lokality: Copyright © MMXXIV Ján Majoroš OM6AXE /om6axe(at)omradio(dot)sk/ Všetky práva vyhradené!